10,000 Grianghraf á lorg Comórtas grianghraf ‘LookWest.ie’ chun curiarracht uaslódála na hÉireann a shárú

Tá Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) i gcomhar leis an láithreán gréasáin grianghraf Pix.ie tar éis comórtas grianghraf a sheoladh chun béim a leagan ar an ‘Creative West‘ de réir mar atá áit á baint amach ag Reigiún an Iarthair dó féin mar lárionad na hÉireann do na tionscail chruthaitheacha, earnáil a bhfuil breis is 11,000 duine fostaithe aici, dar le suirbhé a rinne an WDC le déanaí.

Is é a deir Joanne Grehan, Feidhmeannach Forbartha Réigiúin, leis an WDC ag an seoladh (Dé Luain 18 Bealtaine), “Agus muid ag súil le breis is 335,000 duine a bheith i nGaillimh d’Fhéile Rás Aigéin Volvo, táimid chun an deis seo a thapú le cur i gcuimhne do na cuairteoirí go bhfuil go leor buanna ag Réigiún an Iarthair má tá daoine ag smaoineamh ar ghnó cruthaitheachta a bhunú. D’fhoilsíomar staidéar ‘Creative West: The Creative Sector in the Western Region’ le déanaí a léiríonn nuair a chuirtear comparáidí idirnáisiúnta san áireamh go bhfuil an fhéidearthacht ag Réigiún an Iarthair 2,000 post breise ar a laghad a chruthú in earnáil na cruthaitheachta.

“Is é atáimid a iarraidh ar dhaoine a dhéanamh ná grianghraif a thógáil agus a sheoladh chuig an láithreán gréasáin Pix.ie le gur féidir le daoine ar fud an domhain ‘féachaint siar’ agus bheith páirteach sa spraoi. Feicfidh siad sna grianghraif sin áilleacht agus tréithiúlacht an réigiúin agus b’fhéidir go meallfadh sé sin daoine chun gnó a bhunú i Réigiún an Iarthair. Táimid ag súil go ndéanfar 10,000 grianghraf a uaslódáil le gur féidir linn curiarracht nua Éireannach a leagan síos do líon na niontrálaithe do chomórtas grianghraf ar líne.

“Beidh an WDC ag tapú gach deise chun Réigiún an Iarthar a chur chun cinn mar áit iontach le cónaí ann, le hoibriú ann agus le gnó a dhéanamh ann agus an líon is mó daoine riamh ar cuairt chun an réigiúin seo. Thuairisc an feachtas, LookWest.ie, a bhí ar siúl againn go bhfuil go leor daoine ardoilte ann ar bhreá leo deis a bheith acu bogadh siar,” a deir Ms Grehan.

Beidh an comórtas grianghraf oscailte go chách. Níl le déanamh ag daoine ach na grianghraif a ghlacfaidh siad i nGaillimh i rith Fhéile Rás Aigéin Volvo, idir an 23 Bealtaine agus an 6 Meitheamh, a uaslódáil ar http://pix.ie/go/lookwest. Is é David Branigan, iriseoir agus grianghrafadóir

spóirt mhara, a roghnóidh an grianghraf is fearr. Ar na duaiseanna atá le fáil tá ceamaraí digiteacha a mbaineann luach €1,500 leo.

Críoch

Chun faisnéis bhreise a fháil déan teagmháil le:

Joanne Grehan, Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC), 086 856 5802
nó Angela Bane, Bane Mullarkey, 087 286 5217