Galway Art Trail to highlight the ‘Creative West’

The Western Development Commission (WDC) has announced its sponsorship of the Creative West – Galway Art Trail which takes place in Galway during the Volvo Ocean Race Festival from 23rd May to 6th June. The WDC sponsorship is part of its work to highlight the ‘Creative West’ as Ireland’s hub for the creative industries.

According to Joanne Grehan, “Our most recent research on what we call the ‘Creative West’, highlights what is now Ireland’s hub for the creative industries here in the Western Region. When international comparisons are factored in the Western Region has the potential to create at least an extra 2,000 jobs in the creative sector.”

“We completed a study ‘Creative West: The Creative Sector in the Western Region’, the first study of its kind conducted in Ireland and it showed that there are 4,779 creative businesses operating in the Western Region, directly employing over 11,000 people or 3% of all employment in the region. This generates an annual turnover of €534m and directly contributes €270m to the Gross Value Added of the regional economy. It is therefore a major economic contributor to the region that we believe can be grown significantly, even in these difficult economic times,” she added.

The creative sector refers to those businesses which rely most on human creativity to generate economic value, ranging from TV production, music, theatre, architecture, graphic design to the running of art galleries.

Ms. Grehan concluded, “The Western Region is perfectly positioned for further expansion within the sector as the region, by virtue of its natural beauty and quality of life, has inspired a culture of creativity. We believe the region can continue to attract creative people from all over the world who, from their home in the West, can feed the increasing world appetite for design, music, film, digital media and the arts.”

The Galway Art Trail takes place in the following galleries in Galway:

126 ArtistRun Gallery | Ard Bia at Nimmo’s | Art Essence | Artisan | Artspace Studios | Bold Art Gallery | Cava Spanish Restaurant & Tapas Bar | Engage Art Studio | Galway Arts Centre | Galway Bay Hotel | Geata na Cathrach Building | Herrick Art Gallery | Judy Greene’s Pottery | Mustard Restaurant | Norman Villa Gallery | NUI Galway | NUIG Library | Orla Murray Financial Centre | Providence Market Kitchen | Radisson | Sheridan’s on the Dock | St Nicholas Collegiate Church | The G Hotel | The Kenny Gallery | Town Hall Theatre | White Room Gallery

 

Conair Ealaíne na Gaillimhe chun aird a tharraingt ar an ‘Iarthar Cruthaitheach’

D’fhógair Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) go bhfuil sé chun urraíocht a dhéanamh ar “An tIarthar Cruthaitheach – Conair Ealaíne na Gaillimhe”, a bheidh ar siúl i nGaillimh le linn Fhéile Rás Farraige Volvo ón 23 Bealtaine go dtí an 6 Meitheamh. Tá an WDC ag déanamh urraíochta ar an tionscnamh mar chuid dá chuid iarrachtaí aird a tharraingt ar an ‘Iarthar Cruthaitheach’ mar mhol Éireannach do thionscail chruthaitheacha.

De réir Joanne Grehan, “Léiríonn an taighde is déanaí a rinneamar ar an ‘Iarthar Cruthaitheach’, mar a thugaimid air, go bhfuil Réigiún an Iarthair mar mhol Éireannach do thionscail chruthaitheacha anois. De réir comparáidí idirnáisiúnta, tá ar chumas Réigiún an Iarthair suas le 2,000 post breise a chruthú sa tionscal cruthaitheach.”

“Rinneamar an staidéar ‘Creative West: The Creative Sector in the Western Region’, an chéad staidéar riamh den chineál seo a rinneadh in Éirinn, agus léirigh sé go bhfuil 4,779 gnóthas cruthaitheach ag gníomhú i Réigiún an Iarthair, ag fostú breis agus 11,000 duine nó 3% de na fostaithe uile sa réigiún. Gineann an earnáil seo láimhdeachas bliantúil de €534m agus cuireann sí €270m go díreach le hOll-Bhreisluach an gheilleagair réigiúnaigh. Mar sin, cuireann sí go mór le geilleagar an réigiúin agus creidimid gur féidir a hionchur a mhéadú go suntasach, fiú amháin le linn an mheathlaithe gheilleagraigh reatha,” a dúirt sí freisin.

Baineann an earnáil chruthaitheach leis na gnóthais sin a bhíonn ag brath ar chruthaitheacht daoine chun luach eacnamaíoch a chruthú, idir léiriú teilifíse, ceol, drámaíocht, ailtireacht, dearadh grafach agus reáchtáil dánlann.

Mar fhocal scoir, dúirt an tUasal Grehan, “Tá Réigiún an Iarthair réidh le haghaidh forbartha breise san earnáil seo, mar tá cultúr cruthaitheachta spreagtha ag áilleacht nádúrtha agus cáilíocht beatha an réigiúin cheana féin. Creidimid gur féidir leis an réigiún daoine cruthaitheacha ó áiteanna ar fud an domhain a mhealladh go leanúnach, agus go mbeidh na daoine sin in ann freastal ar spéis mhéadaitheach an domhain i ndearadh, i gceol, i scannáin, sna meáin dhigiteacha agus sna healaíona óna mbailte san Iarthar.”

Beidh Conair Ealaíne na Gaillimhe ar siúl sna dánlanna seo a leanas i nGaillimh:

126 Artist-Run Gallery/Ard Bia ag Nimmo’s/Art Essence/Artisan/Stiúideonna Artspace/Dánlann Bold Art/Bialann agus Beár Tapas Spáinneach Cava/Stiúideo Ealaíne Engage/Lárionad Ealaíon na Gaillimhe/Óstán Chuan na Gaillimhe/Foirgneamh Gheata na Cathrach/Dánlann Herrick/Judy Greene’s Pottery/Bialann Mustard/Dánlann /Norman Villa/OÉ Gaillimh/Leabharlann OÉ Gaillimh/Lárionad Airgeadais Orla Murray/Providence Market Kitchen/Radisson/Sheridan’s on the Dock/Séipéal Coláisteach San Niocláis/The G Hotel/Dánlann Kenny/Amharclann Halla an Bhaile/Dánlann White Room

Wanted – 10,000 photos ‘LookWest.ie’ photo competition to break Ireland’s upload record

The Western Development Commission (WDC) in association with photo website Pix.ie has launched a photo competition to highlight the ‘Creative West’ as the Western Region rapidly becomes Ireland’s hub for the creative industries with over 11,000 jobs in the sector according to a recent WDC survey.

Joanne Grehan, Regional Development Executive, of the WDC said at the launch (Monday 18th May), “With over 335,000 people expected to attend the Galway Volvo Ocean Race Festival we are taking this opportunity to remind visitors that the Western Region has many attractions for anyone thinking of setting up a creative business. We’ve recently published a report, “Creative West: The Creative Sector in the Western Region”, that showed when international comparisons are factored in, the Western Region has the potential to create at least an extra 2,000 jobs in the creative sector.

“What we are asking people to do is to ‘snap and send’ their images onto the Pix.ie website so that people all over the world can look west and join in the fun. Through the photos they will see the beauty and the character of the region and that might attract them to consider setting up businesses in the Western Region. We have set a target of getting 10,000 images uploaded so that we can set a new Irish record for entries to an online photo competition.

“The WDC is taking every opportunity to promote the Western Region as a great place to live, work and do business during what will be the largest gathering of people in the region during the entire year. Our highly successful LookWest.ie campaign has identified a very significant number of highly skilled individuals who would love the opportunity to move west,” Ms Grehan added.

The photo competition is open to all. Participants are asked to simply upload their photos, taken during the Galway Volvo Ocean Race Festival that runs from 23rd May to the 6th of June, onto http://pix.ie/go/lookwest. The winners will be chosen by marine sports journalist and photographer David Branigan. Prizes include top of the range digital cameras to a total value of €1,500.

Ends

For further information;

Joanne Grehan, Western Development Commission, 086 856 5802
or Angela Bane, Bane Mullarkey, 087 286 5217

10,000 Grianghraf á lorg Comórtas grianghraf ‘LookWest.ie’ chun curiarracht uaslódála na hÉireann a shárú

Tá Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) i gcomhar leis an láithreán gréasáin grianghraf Pix.ie tar éis comórtas grianghraf a sheoladh chun béim a leagan ar an ‘Creative West‘ de réir mar atá áit á baint amach ag Reigiún an Iarthair dó féin mar lárionad na hÉireann do na tionscail chruthaitheacha, earnáil a bhfuil breis is 11,000 duine fostaithe aici, dar le suirbhé a rinne an WDC le déanaí.

Is é a deir Joanne Grehan, Feidhmeannach Forbartha Réigiúin, leis an WDC ag an seoladh (Dé Luain 18 Bealtaine), “Agus muid ag súil le breis is 335,000 duine a bheith i nGaillimh d’Fhéile Rás Aigéin Volvo, táimid chun an deis seo a thapú le cur i gcuimhne do na cuairteoirí go bhfuil go leor buanna ag Réigiún an Iarthair má tá daoine ag smaoineamh ar ghnó cruthaitheachta a bhunú. D’fhoilsíomar staidéar ‘Creative West: The Creative Sector in the Western Region’ le déanaí a léiríonn nuair a chuirtear comparáidí idirnáisiúnta san áireamh go bhfuil an fhéidearthacht ag Réigiún an Iarthair 2,000 post breise ar a laghad a chruthú in earnáil na cruthaitheachta.

“Is é atáimid a iarraidh ar dhaoine a dhéanamh ná grianghraif a thógáil agus a sheoladh chuig an láithreán gréasáin Pix.ie le gur féidir le daoine ar fud an domhain ‘féachaint siar’ agus bheith páirteach sa spraoi. Feicfidh siad sna grianghraif sin áilleacht agus tréithiúlacht an réigiúin agus b’fhéidir go meallfadh sé sin daoine chun gnó a bhunú i Réigiún an Iarthair. Táimid ag súil go ndéanfar 10,000 grianghraf a uaslódáil le gur féidir linn curiarracht nua Éireannach a leagan síos do líon na niontrálaithe do chomórtas grianghraf ar líne.

“Beidh an WDC ag tapú gach deise chun Réigiún an Iarthar a chur chun cinn mar áit iontach le cónaí ann, le hoibriú ann agus le gnó a dhéanamh ann agus an líon is mó daoine riamh ar cuairt chun an réigiúin seo. Thuairisc an feachtas, LookWest.ie, a bhí ar siúl againn go bhfuil go leor daoine ardoilte ann ar bhreá leo deis a bheith acu bogadh siar,” a deir Ms Grehan.

Beidh an comórtas grianghraf oscailte go chách. Níl le déanamh ag daoine ach na grianghraif a ghlacfaidh siad i nGaillimh i rith Fhéile Rás Aigéin Volvo, idir an 23 Bealtaine agus an 6 Meitheamh, a uaslódáil ar http://pix.ie/go/lookwest. Is é David Branigan, iriseoir agus grianghrafadóir

spóirt mhara, a roghnóidh an grianghraf is fearr. Ar na duaiseanna atá le fáil tá ceamaraí digiteacha a mbaineann luach €1,500 leo.

Críoch

Chun faisnéis bhreise a fháil déan teagmháil le:

Joanne Grehan, Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC), 086 856 5802
nó Angela Bane, Bane Mullarkey, 087 286 5217

Western Rail Corridor will bring significant benefits for commuters, tourists and enterprises

news-railconference-imgThe Chief Executive of the Western Development Commission (WDC), Lisa McAllister has said that the reintroduction of rail services from Athenry to Ennis, scheduled for September, will radically improve intraregional transport and increase economic activity between the towns and villages on and adjacent to the route.

Ms. McAllister was speaking at a conference on the Western Rail Corridor, Sustainable Regional Transport at a time of Economic Constraint, in Claremorris, County Mayo on Friday May 1st .

She said, “This type of infrastructure project is exactly what’s needed to grow critical mass in the West, and is vital for more regionally balanced development. The real benefit of the Western Rail Corridor, the rail line from Sligo through to Galway and on to connections in the South, will be improved access within the region in an environmentally sustainable manner with significant benefits for commuters, for tourism and for enterprise.”

Phase one will commence in September with services from Athenry to Ennis, enabling rail travel from Galway to Ennis, Limerick and on to Cork, Tralee, Rosslare and Waterford. The WDC says that phase two, which will see services from Athenry to Claremorris via Tuam, will open up the network to Mayo allowing rail travel from Ballina, Castlebar and Westport to the Mid West and South of the country.

Ms Mc Allister said that the WDC was particularly pleased about the new rail freight service from Ballina to Dublin which is also scheduled to start in the autumn. She said that the new service, which is driven by the needs of dynamic exportled industries in Mayo, will help the export led growth which the country needs to get out of the downturn. The new service is a turn around for rail freight traffic from the West, taking heavy goods vehicles off a congested road network. When the section to Claremorris is reopened freight traffic can be routed from Ballina Co. Mayo down the West coast to Waterford and Rosslare ports, easing congestion on the rail network in the East.

Deirdre Frost, Policy Analyst at the WDC added, “Since the WDC was founded we have been pushing for investment in infrastructure, particularly what we call ‘productive’ infrastructure such as telecoms, energy and transport. This type of investment is what will help build the productive capacity of the region and allow the region to contribute to national economic growth. Our work has included submissions to the Strategic Rail Review and participation in the Expert Working Group on the Western Rail Corridor.”

The WDC recommends that to maximise passenger takeup a number of critical factors must be put in place over the coming months. It believes that schedules and timetables must be devised to meet consumer demand, while quality rolling stock, good parkandride facilities, and creative pricing and effective marketing to promote the new rail services will be the final ingredients in delivering a service that caters for customer demand.

The WDC also believes that tourism, an important sector of the Region’s economy, will greatly benefit from the new service. It says that tourism needs good transport access to and within the Region and that this is particularly true where the trend is to shorter holidays. The new service will put towns on the map, raising their profiles and increasing their opportunities to earn revenue from tourism. In addition inbound tourists will be able to arrive in Rosslare and travel by train around Ireland, from the Southeast, to the West and back to the East creating an important tourism product.

“Reinstating services on the Western Rail Corridor represents good value for money as costs were limited to track and signalling renewal and the provision of rolling stock. After a gap of over 30 years since the last scheduled services on the line, it opens up a lot of opportunities for the region,” Ms McAllister concluded.

Links to Presentations and Speeches at the Conference:

Iarnrod Eireann Myles Mc HughMinister O Cuiv Speech (PDF) | Rail Freight in Ireland – IEA (PDF) | Speech by Minister Noel Dempsey TD (PDF) | Tony Smare (PDF)

Ends

For further information please contact:

Lisa McAllister, Chief Executive WDC, 086 771 9969
Or Deirdre Frost, Policy Analyst WDC 086 605 3317
Or Angela Bane, Bane Mullarkey, 087 286 5217

Sochar maith le baint ag comaitéirí, turasóirí agus fiontair as Conair Iarnróid an Iarthair Coimisiún Forbartha an Iarthair

Deir Príomhfheidhmeannach Choimisiún Forbartha an Iarthair (WDC), Lisa McAllister, go bhfeabhsóidh athoscailt na seirbhísí iarnróid idir Baile Átha an Rí agus Inis, atá beartaithe do mhí Mheán Fómhair, go mór an córas iompair idir na réigiúin agus go méadóidh sé go mór an ghníomhaíocht eacnamaíoch idir na bailte agus na sráidbhailte atá suite in aice an iarnróid sin.

Bhí Iníon McAllister ag labhairt ag comhdháil Choimisiún Forbartha an Iarthair, Sustainable Regional Transport at a time of Economic Constraint, i gClár Chlainne Mhuiris, Contae Mhaigh Eo, Dé hAoine, an 1 Bealtaine.

“Is é seo go díreach an cineál togra bonneagair atá de dhíth chun cur leis an mais chriticiúil san Iarthar, agus tá sé ríthábhachtach d’fhorbairt níos cothroime a dhéanamh ar na réigiúin. Is é an buntáiste is mó a bheidh le baint as Conair Iarnróid an Iarthair, an t-iarnród ó Shligeach chuig an Deisceart trí Ghaillimh, ná go mbeidh teacht níos fearr ag comaitéirí, ag turasóirí agus ag lucht fiontair ar áiteanna sa réigiún ar bhealach a oireann níos fearr don timpeallacht.”

Osclófar cuid a haon de i mí Mheán Fómhair le seirbhísí idir Baile Átha an Rí agus Inis, rud a chiallaíonn go mbeidh daoine in ann taisteal ó Ghaillimh go hInis, go Luimneach agus as sin ar aghaidh chuig Corcaigh, Trá Lí, Ros Láir agus Port Láirge. Deir an WDC go n-osclófar cuid a dó, le seirbhísí ó Bhaile Átha an Rí go Clár Chlainne Mhuiris trí Thuaim, gréasán Mhaigh Eo, lena mbeidh daoine in ann taisteal ó Bhéal an Átha, ó Chaisleán an Bharraigh agus ó Chathair na Mart chuig an Lár-Iarthar agus chuig Deisceart na tíre.

Deir Iníon Mc Allister go bhfuil WDC thar a bheith sásta mar gheall ar an tseirbhís nua lastais iarnróid ó Bhéal an Átha go Baile Átha Cliath atá le tosú san fhómhar. Deir sí go gcuideoidh an tseirbhís nua seo, atá á cur chun cinn de bharr riachtanais tionscail easpórtála i Maigh Eo, le fás easpórtáil-bhunaithe an cheantair, rud atá de dhíth ar an tír in am an ghátair seo. Seirbhís do thrácht lastais ón Iarthar a bheidh ann, a bhainfidh tromfheithiclí earraí de bhóithre atá plódaithe le feicthiclí. Nuair a osclófar an chuid sin den iarnród chuig Clár Chlainne Mhuiris beifear in ann trácht lastais a chur ar atreo ó Bhéal an Átha, Co. Mhaigh Eo síos le cósta an Iarthar chuig calafoirt Phort Láirge agus Ros Láir, rud a mhaolóidh an tranglam ar gréasán iarnróid an Oirthir.

“Ó bunaíodh an WDC táimid ag brústocaireacht go mór le haghaidh infheistíochta sa bhonneagar, go háirithe i mbonneagar ‘táirgiúil’ cosúil le teileachumarsáid, fuinneamh agus iompar,” a deir Deirdre Frost, Anailíseoir Polasaí leis an WDC. “Is é an cineál seo infheistíochta a chuideos le hacmhainn táirgíochta an réigiúin a

fheabhsú agus a thabharfas deis don réigiún cuidiú leis an bhfás náisiúnta eacnamaíochta. Ar an obair atá déanta againn tá aighneachtaí chuig an Athbhreithniú Straitéiseach Iarnróid agus rannpháirtíocht sa Mheitheal Saineolaithe maidir le Conair Iarnróid an Iarthair,” a deir sí.

Molann an WDC nach mór roinnt nithe a leagan síos sna míonna atá romhainn amach má táimid le líon na bpaisinéirí a uasmhéadú. Creidtear nach mór sceidil agus cláir ama a leagan amach a fhreastalaíonn ar éileamh na gcustaiméirí agus nach mór don rothstoc a bheith ar chaighdeán ard, gur chóir áiseanna ‘páirceáil agus taistil” a bheith ann, mar aon le praghsáil chruthaitheach agus margaíocht éifeachtach chun poiblíocht a dhéanamh ar na seirbhísí nua iarnróid.

Creideann an WDC freisin go mbeidh leas mór le baint ag an turasóireacht, earnáil thábhachtach do gheilleagar an réigiúin, as an tseirbhís nua. Deir sé nach mór teacht a bheith ag turasóirí ar chórais mhaithe iompair chuig an réigiún agus laistigh de agus go mbíonn an-tábhacht leis sin nuair is saoirí gearra a bhíonn i gceist. Tarraingeoidh an tseirbhís nua aird ar bhailte agus cuirfidh sé lena gcáil agus leis na deiseanna a bheidh acu ioncam a ghiniúint ón turasóireacht. Ina theannta sin, beidh turasóirí thar tír isteach in ann teacht i dtír i Ros Láir agus taisteal ar traein ansin ar fud na hÉireann ón Oirdheisceart chuig an Iarthar agus ar ais chuig an Oirthear, rud a chruthóidh táirge maith turasóireachta.

“Is luach maith ar airgead é seirbhísí ar Chonair Iarnróid an Iarthair a chur ar bun arís ós rud é nach raibh de chostais ag baint leis ach iarnród agus comharthaí a dheisiú agus rothstoc a chur ar fáil. Anois go bhfuil 30 bliain ann ó bhí seirbhís ag rith ar an líne sin, cuirfear go leor deiseanna ar fáil don réigiún,” arsa Iníon McAllister.

Críoch

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le:

Lisa McAllister, Príomhfheidhmeannach WDC, 086 771 9969
Nó Deirdre Frost, Anailíseoir Polasaí WDC 086 605 3317
Nó Angela Bane, Bane Mullarkey, 087 286 5217