4,500 grianghraf d’Fhéile Rás Farraige Volvo uaslódáilte cheana féin. Ceithre lá fágtha chun an churiarracht Éireannach a bhriseadh

Chuir na mílte cuairteoir ar Rás Farraige Volvo na Gaillimhe spéis ollmhór i gcomórtas grianghraf Choimisiún Forbartha an Iarthair (WDC). Go dtí seo, rinne cuairteoirí ar an bhféile 4,500 grianghraf den fhéile a uaslódáil chuig an láithreán gréasáin grianghraf Pix.ie. Tá an WDC ag déanamh urraíochta ar an gcomórtas grianghraf chun béim a leagan ar an ‘Iarthar Cruthaitheach’ feidhmíonn Réigiún an Iarthair mar mhol Éireannach do na tionscail chruthaitheacha anois, le níos mó ná 11,000 post san earnáil de réir suirbhé a rinne an WDC le deireanas.

Dúirt Joanne Grehan, Feidhmeannach Forbartha Réigiúnaí an WDC, “Bhris líon na ndaoine a tháinig go Gaillimh ag an deireadh seachtaine chun cuairt a thabhairt ar Fhéile Rás Farraige Volvo gach curiarracht d’imeacht turasóireachta in Éirinn. Ag LookWest.ie, teastaíonn uainn curiarracht eile a bhriseadh trí iarraidh ar chuairteoirí a ngrianghraif den imeacht a uaslódáil chuig láithreán gréasáin Pix.ie. I láthair na huaire, tá níos mó ná 4,500 íomhá uaslódáilte agus anois tá ceithre lá bhreise ag daoine chun 5,500 grianghraf breise a chur ar an láithreán gréasáin, trí mheán próisis atá thar a bheith éasca. Dá bhféadfaimis an sprioc de 10,000 grianghraf a bhaint amach, deir Pix.ie linn go mbeadh curiarracht nua Éireannach againn, rud a bheadh ina chúis spraoi cinnte. Chomh maith leis sin, taispeánfaidh na grianghraif spraoi agus craic na féile do na daoine uile thimpeall an domhan nach bhfuil in ann bheith anseo linne.

“Táimid ag úsáid an chomórtais seo chun béim a leagan ar an Iarthar Cruthaitheach, mar a thugaimid air. Teastaíonn uainn aird a tharraingt ar na tionscail chruthaitheacha uile atá suite i Réigiún an Iarthair, a chiallaíonn gurb é an réigiún seo mol cruthaitheach na hÉireann anois. Léirigh an tuarascáil a foilsíodh le deireanas, “Creative West: The Creative Sector in the Western Region”, go bhfuil sé d’acmhainn ag Réigiún an Iarthair 2,000 post breise ar a laghad a chruthú san earnáil chruthaitheach, rud atá thar a bheith luachmhar i bhfianaise an mheathlaithe gheilleagraigh atá ann i láthair na huaire.

“Tá an WDC ag déanamh gach rud is féidir chun Réigiún an Iarthair a chur chun cinn mar áit iontach le maireachtáil, le hoibriú agus le gnó a dhéanamh ann fad agus a bheidh an slua is mó i mbliana bailithe le chéile sa réigiún. Trí mheán ár bhfeachtais thar a bheith rathúil LookWest.ie, aithníodh líon suntasach daoine ardoilte ar bhreá leo bogadh chuig an iarthar,” a dúirt an Iníon Grehan.

Tá an comórtas grianghraf oscailte do chách. Iarrtar ar rannpháirtithe grianghraif a thógfaidh siad le linn Fhéile Rás Farraige Volvo na Gaillimhe, a bheidh ar siúl go dtí an 6ú Meitheamh, a uaslódáil chuig http://pix.ie/go/lookwest. Roghnóidh an tiriseoir spórt mara agus grianghrafadóir David Branigan na buaiteoirí. I measc na nduaiseanna tá ceamaraí digiteacha den chéad scoth de luach iomlán €1,500.

Críoch