Set up in the late 1990s, the Western Development Commission (WDC) was a government response to intense public pressure to help tackle the massive population decline the Western Region of Ireland had endured over many years.

The scale of this decline, coupled with the region’s peripheral location and weak infrastructure, resulted in little investment being attracted to the West. The resulting lack of job opportunities and widespread emigration led to the setting up of the Western Development Commission (WDC) in 1997.

The WDC has been hugely successful in responding to the challenge:

 • It has been the only agency with the remit to develop and facilitate regional strategies.
 • It has been the only agency with the remit to advise national government on policy changes vital for the West.
 • It has been able to support local businesses with expertise and with investment from the unique Western Investment Fund (WIF).
 • It has supported and set up projects and other initiatives both on its own and through working with other agencies.
 • Its cutting-edge and comprehensive research on the Western Region has helped throw new light on what businesses and individuals need in order to thrive and proper in the Western counties.
 • Its regionally focused ethos and a strong culture of sharing its resources and information has meant that it has played – and will continue to play – a central role in bringing growth and prosperity to the Western Region.

 

Stair CFI

Bhunaigh an rialtas Coimisiún Forbartha an Iarthair (CFI) i ndeireadh na nóchaidí chun freagairt do dhianbhrú ón bpobal chun cabhrú le dul i ngleic le laghdú ollmhór ar an daonra i Réigiún Iarthair na hÉireann le blianta fada anuas. Mar thoradh ar réim an laghdaithe seo, chomh maith le suíomh imeallach an réigiúin agus bonneagar lag, ní raibh ach méid an-bheag infheistíochta á mhealladh go dtí an Iarthar. Bhí easpa post ann agus bhí a lán daoine ag dul thar tír amach. Dá bharr sin, bunaíodh Coimisiún Forbartha an Iarthair (CFI) sa bhliain 1997.

D’éirigh go hiontach le CFI agus freagairt á thabhairt aige ar an dúshlán seo:

 • Ba í an t-aon ghníomhaireacht amháin arbh fhéidir léi straitéisí réigiúnacha a fhorbairt agus a éascú.
 • Ba í an t-aon ghníomhaireacht amháin arbh fhéidir léi comhairle a thabhairt don rialtas náisiúnta faoi athruithe beartais a bhí riachtanach don Iarthar.
 • Bhí sí in ann tacaíocht a thabhairt do ghnóthais áitiúla le saineolas agus le hinfheistíocht ón gciste sainiúil, Ciste Infheistíochta an Iarthar (CII).  Bhunaigh sí tionscadail agus tionscnaimh eile, agus thug sí tacaíocht dóibh, léi féin agus i gcomhoibriú le gníomhaireachtaí eile.
 • Chabhraigh an taighde ceannródaíoch agus uaillmhianach, a rinne sí ar Réigiún an Iarthair, le léargas nua a thabhairt ar cad a bheadh ag teastáil ó ghnóthais agus ó dhaoine aonair, chun go n-éireodh leo agus chun go rachadh siad chun cinn i gcontaetha an Iarthair.
 • De bharr an éitis aici, atá dírithe go réigiúnach, agus cultúr láidir aici chun a cuid acmhainní agus eolais a chomhroinnt, ghlac sí páirt lárnach – agus glacfaidh sí páirt lárnach go leanúnach – chun forás agus rath a thabhairt go dtí Réigiún an Iarthair.