The WDC board is made up of 11 members appointed by the Minister for Rural and Community Development.   The Commission is supported by a committed executive team located in Ballaghaderreen, Co. Roscommon F45 WY26

Chairperson

Board Members

Mr. Ian Barrett
Mr. Noel Brett
Professor Mary P. Corcoran
Mr. Micheal Frain
Mr. Gerry Finn
Dr. Deirdre Garvey
Mr. John Kelleher
Mr. Christy Loftus
Mr. Henry McGarvey
Ms. Auveen O’Neill
Ms. Yvonne Sheilds

Core staff

Chief Executive (Acting) Mr. Ian Brannigan
Clerical Officer – Claire Normanly (Job Share)
Clerical Officer – Fiona Regan (Job Share)
Head of Corporate Services – Patricia Teatum
Corporate Services Executive – Caroline Coffey
Finance Officer – Ann Gorman
Investment Executive – Geraldine McLoughlin
Investment Executive – Jonathon Kavanagh
Investment Manager – Gillian Buckley
Policy Analyst – Deirdre Frost
Policy Analyst – Helen McHenry
Policy Analyst – Pauline White
Head of Regional Development – Ian Brannigan
Regional Development Executive – Clodagh Barry
Regional Development Executive – Karen Sweeney
Regional Development Admin – Martin Hannon
Project Co-Ordinator  GREBE EU project – Pauline Leonard
Project Administrator – FREED EU Project  – Mary Keaveney
Project Administrator – Creative Momentum EU Project – Silvia Guglielmini

Additional staff are engaged on fixed term or specified purpose contracts to facilitate atypical working arrangements, acting up arrangements and workload.

An Fhoireann

Tá CFI comhdhéanta de 8 bhall, ceaptha ag an Aire Comhshaoil, Pobal agus Rialtais Áitiuil. Tugann foireann thiomanta, atá bunaithe i mBealach an Doirín, Contae Ros Comáin, tacaíocht don Choimisiún. F45 WY26

Cathaoirleach

Príomhoifigeach

An tUasal Ian Brannigan

Baill

An fhoireann lárnach

Oifigeach Cléireachais – Claire Normanly (Postroinnt)
Oifigeach Cléireachais – Fiona Regan (Postroinnt)
Ceann Acmhainní Corparáideacha – Patricia Teatum
Feidhmiúcháin seirbhísí corparáideacha – Caroline Coffey
Oifigeach Airgeadais – Ann Gorman
Feidhmeannach Infheistíochta – Geraldine McLoughlin
Bainisteoir Infheistíochta – Gillian Buckley
Anailísí Beartas – Deirdre Frost
Anailísí Beartas – Helen McHenry
Anailísí Beartas – Pauline White
Bainisteoir Fhorbairt Réigiúnach – Ian Brannigan
Feidhmeannach Forbartha Réigiúnaí – Clodagh Barry
Feidhmeannach Forbartha Réigiúnaí – Karen Sweeney
Oifigeach Cliérachais – Martin Hannon

Feidhmeannach Forbartha Réigiúnaí – GREBE EU 
Comhordaitheoir an Tionscadail – Pauline Leonard
Riarthóir an Tionscadail – Móiminteam Creative EU Tionscadail  – Silvia Guglielmini
Riarthóir an Tionscadail – FREED EU Tionscadail  – Mary Keaveney