Listen to this site

Browse aloud logo

 

You can listen to the contents of the WDC website being read aloud to you.

You can access this service by downloading a free piece of software, called a plug-in, from Browsealoud.

Once the plug-in is installed on your computer, you can choose to listen to the content of web pages and files such as pdf documents on this and other Browsealoud-enabled sites being read to you.

The service is designed to improve access to information and services on our website for people who find it hard to read. This includes people with dyslexia or mild visual impairments and those who do not speak English as their first language.

Download the plug-in by clicking on the Browsealoud icon above. This will take you to the Browsealoud website where you can find full instructions.

How does it work?

Once you have downloaded the plug-in, the Browsealoud icon will appear in your system tray, which is usually found in the bottom right-hand corner of your screen.

When you move your cursor over text, the relevant sentence is spoken aloud. You can choose to listen to selected sections of text or the entire page from where your cursor is pointed. There is also an option to see the words that are being spoken in large size at the top of the screen.

To customise your Browsealoud settings, right click on the icon once it is installed on your computer and choose ‘Open Browsealoud settings’ from the menu.

Go to the Browsealoud Video Tour for further information

 

Éist leis an láithreán seo

 

Is féidir leat éisteacht le hábhar láithreán gréasáin CFI á léamh os ard.

Is féidir leat an tseirbhís seo a rochtain trí bhogearraí saor in aisce, ar a dtugtar breiseán, a íoslódáil ó Browsealoud.

Agus an breiseán suiteáilte ar do ríomhaire agat, is féidir leat a roghnú chun éisteacht le hábhar leathanach gréasáin agus le hábhar comhaid, mar comhaid pdf, agus iad á léamh os ard ar an láithreán gréasáin seo agus ar láithreáin eile cumasaithe do Browsealoud.

Tá an tseirbhís seo ceaptha chun rochtain níos fearr ar eolas agus ar sheirbhísí ar an láithreán gréasáin a sholáthar dóibh siúd a bhfuil sé deacair dóibh an láithreán gréasáin a léamh. Áirítear leo siúd, daoine le disléicse nó laguithe éadroma amhairc agus daoine nach bhfuil Béarla acu mar theanga dhúchais.

Cliceáil ar an deilbhín Browsealoud thuas chun an breiseán a íoslódáil. Tabharfaidh sé tú go dtí an láithreán gréasáin Browsealoud ar ar féidir leat na treoracha iomlána a fháil.

Conas a oibríonn sé?

Agus an breiseán íoslódáilte agat, taispeánfar an deilbhín Browsealoud sa tráidire córais, a bhíonn suite, de ghnáth, ag bun an scáileáin ar taobh na láimhe deise.

Nuair a chuireann tú an cúrsóir ar an téacs, labhraítear an abairt áirithe os ard. Is féidir leat ailt áirithe a roghnú chun éisteacht leo, nó an leathanach iomlán, ón áit ar a mbíonn an cúrsóir pointeáilte. Tá rogha ann freisin chun na focail atá á labhairt a fheiceáil i bhformáid mhéadaithe ag barr an scáileáin.

Chun na hardsocruithe Browsealoud a oiriúnú, deaschliceáil ar an deilbhín nuair a bhíonn sé suiteáilte ar do ríomhaire agus roghnaigh ‘Open Browsealoud settings / Oscail ardsocruithe Browsealoud’ ón roghchlár.

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh go dtí Turas Físe Browsealoud