Cuireadh ag cuideachtaí an Iarthair folúntais a fhógairt ag Taispeántas LookWest.ie

Tá cuireadh á thabhairt ag Coimisiún Forbartha an Iarthair do chuideachtaí an Iarthair a bhfuil folúntais acu faoi láthair nó a mbeidh folúntais acu amach anseo seastán a fháil ag an Taispeántas LookWest.ie Déardaoin, an 18 Meán Fómhair i mBaile Átha Cliath. Beidh daoine ar mian leo cónaí, oibriú nó gnó a bhunú i seacht gcontae an Iarthair ag freastal ar an Taispeántas.

Ó seoladh feachtas LookWest.ie in 2004, thug breis agus 350,000 duine cuairt ar an láithreán www.lookwest.ie chun eolas a fháil faoi bhogadh chuig an Iarthar. Tugann 10,000 duine sa mhí cuairt ar an láithreán, ar an meán. Tá méadú 25% tagtha ar líon na gcuairteoirí in 2008. Thug breis agus 78,000 duine cuairt ar an láithreán go dtí seo i mbliana agus 18,907 duine i mí an Mheithimh as féin.

Dúirt Bainisteoir Forbartha an Choimisiúin Ian Brannigan “Chláraigh breis agus 3,000 duine a gcuid scileanna ar LookWest.ie, tá go leor díobh seo oilte agus antaithí acu in earnálacha cosúil le IT, airgeadas, seirbhísí, innealtóireacht agus díolachán agus margaíocht. Is iontach an deis an Taispeántas d’fhostóirí sa réigiún casadh le daoine ar mian leo cónaí agus oibriú san Iarthar agus a mbeadh suim acu i bpost anseo anois nó amach anseo.”

Dúirt an tUasal Brannigan “Léiríonn taighde atá déanta againn go bhfuil líon maith post le fáil san Iarthar. D’ainneoin a bhfuil ag tarlú sa gheilleagar faoi láthair, tá folúntais ag go leor cuideachtaí agus cé go bhfuil sé soiléir go bhfuil an geilleagar ag cur isteach ar earnálacha áirithe, tá tionscail cosúil leis na heolaíochtaí beatha, innealtóireacht, seirbhísí airgeadais agus IT ag cuardach foireann oilte a bhfuil taithí acu. ”

“Tá cur amach ag go leor daoine a mbeadh suim acu bogadh go dtí an tIarthar ar LookWest.ie agus déanfar go leor poiblíochta ar an Taispeántas. Léirigh taighde anuraidh go bhfuil ansuim ag 9% de na daoine i gceantar Bhaile Átha Cliath cónaí agus oibriú san Iarthar. Sin suas le 170,000 duine a mbeadh suim ag cuideachtaí an Iarthair iad a fhostú,” a dúirt an tUasal Brannigan.

Díreoidh an Taispeántas chomh maith ar dhaoine ar mian leo a ngnó a mhéadú nó gnó a bhunú san Iarthar. Tabharfar eolas faoi thacaíocht agus deiseanna atá ar fáil do ghnó sa Réigiún.

Iarrtar ar chuideachtaí ar mian leo poist a fhógairt ag an Taispeántas i Meán Fómhair teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún ar 094 986 1441 nó ríomhphost a sheoladh chuig lookwest@wdc.ie.