Deir WDC go spreagfaidh Clár Micrea-Ghiniúna an Rialtais forbairtí fuinnimh in-athnuaite i Réigiún an Iarthair

Neartóidh dreasachtaí do mhicrea-ghiniúint an geilleagar tuaithe agus laghdófar costais leictreachais

Tá fáilte curtha ag Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) roimh Chlár Mhicrea-Ghiniúna an Rialtais a thabharfaidh an deis do thithe baile agus d’fheirmeacha ar fud Réigiún an Iarthair a gcuid costas fuinnimh a laghdú agus ioncam ráthaithe de 19 cent an cileavata san uair a shaothrú maidir le leictreachas breise a tháirgeofar.

Ag labhairt di faoin bhfógra, deir Gillian Buckley, Príomhfheidhmeannach WDC gur ionann an clár sin agus nasc láidir le hobair an WDC sa réimse d’fhuinnimh in-athnuaite. Tá an poitéinseal atá ag acmhainní nádúrtha Réigiún an Iarthair d’fhuinneamh na mara, na gaoithe agus adhmaid aitheanta roimhe seo ag an WDC. Deir sí go bhfuil ról tábhachtach ag micrea-ghiniúint fuinnimh in-athnuaite chun freastal ar riachtanais leictreachais ar an láthair fheirmeacha, ionaid pobail, saoráidí poiblí agus tithe baile i Réigiún an Iarthair.

Deir sí freisin go gcreideann an WDC go spreagfaidh an deis nua seo ceangal le heangach an BSL, cúnamh deontais caipitil a bheith ar fáil agus an poitéinseal ioncam a shaothrú spéis ollmhór i bhforbairt teicneolaíocht micrea-ghiniúna agus go deimhin úsáid fhuinneamh in-athnuaite ar fud an Réigiúin.

Sainmhínítear micrea-ghiniúint mar aonaid táirgthe fuinnimh le hollchumas níos ísle ná 50 cileavata agus áirítear leis raon teicneolaíochtaí a oireann go breá do shócmhainní nádúrtha Réigiún an Iarthair mar ghineadóirí gaoithe beaga, micrea-hidri-ghineadóirí, díleáiteoirí anaeróbacha, painéil ghréine leictreachais ar mhionscála, téamh uisce gréine, téamh bithmhaise agus caidéil teasa.

Deir Buckley Uasal freisin gurb é an ní is mó atá mealltach maidir le micrea-ghiniúint agus acmhainní fuinnimh in-athnuaite ná an deis a thugann siad don tír, atá ar cheann de na tíortha is mó a bhíonn ag brath ar bhreosla iontaise iompórtáilte, soláthar fuinnimh cinnte a bheith ann. Áirítear ar na buntáistí suntasacha eile, an poitéinseal atá ann jabanna a chruthú, laghdú ar astuithe gháis cheaptha teasa trí innealra atá éifeachtúil ó thaobh fuinnimh a úsáid agus an poitéinseal do theicneolaíochtaí micrea-ghiniúna chun cuidiú le bainistiú dramhaíola ar an bhfeirm.

Mar fhocal scoir, deir Buckley Uasal go bhfuil tábhacht ollmhór le fógra na mbearta seo giniúint leictreachais ar an láthair a spreagadh i dtithe baile agus ar fheirmeacha do Réigiún an Iarthair agus go bhfuil an WDC ag súil go mór cur leis na deiseanna sin agus leanúint lena gcuid oibre sa réimse micrea-ghiniúna i gcomhpháirtíocht le comhpháirtithe stáit agus príobháideacha i rith 2009.

Críoch

Téigh i dteagmháil leo seo a leanas le do thoil chun tuilleadh eolais a fháil:

Gillian Buckley, Coimisiún Forbartha an Iarthair, 087 223 6982
nó Bernadette Mullarkey, Bane Mullarkey, 086-8062540