The contents of this e-mail (including attachments) are private and confidential and may also be subject to legal privilege. It is intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, or the person responsible for delivering it to the addressee, you may not copy or deliver this e-mail or any attachments to anyone else or make any use of its contents; you should not read any part of this e-mail or any attachments. Unauthorised disclosure or communication or other use of the contents of this e-mail or any part thereof may be prohibited by law and may constitute a criminal offence. If you receive this e-mail by mistake please notify info@wdc.ie

Tá inneachar an ríomhphoist seo (agus aon iatán atá leis) príobháideach agus faoi rún agus d’fhéadfadh sé a bheith faoi phribhléid dlí freisin.   Is don seolaí amháin atá sé.  Mura tú an seolaí, nó an duine atá freagrach as é a sheoladh chuig an seolaí, ní ceadmhach duit an ríomhphost seo nó aon iatán atá leis a chóipeáil nó a sheoladh chuig aon duine eile, ná úsáid a bhaint as a bhfuil ann; níor chóir duit aon chuid den ríomhphost seo ná d’aon iatán a théann leis a léamh. D’fhéadfadh nochtadh nó cumarsáid neamhúdaraithe nó aon úsáid eile d’inneachar an ríomhphoist seo a bheith toirmiscthe sa dlí agus d’fhéadfadh gur cion coiriúil a bheadh ann. Má fhaigheann tú an ríomhphost seo trí dhearmad, cuir scéala chui info@wdc.ie