Galway Art Trail to highlight the ‘Creative West’

The Western Development Commission (WDC) has announced its sponsorship of the Creative West – Galway Art Trail which takes place in Galway during the Volvo Ocean Race Festival from 23rd May to 6th June. The WDC sponsorship is part of its work to highlight the ‘Creative West’ as Ireland’s hub for the creative industries.

According to Joanne Grehan, “Our most recent research on what we call the ‘Creative West’, highlights what is now Ireland’s hub for the creative industries here in the Western Region. When international comparisons are factored in the Western Region has the potential to create at least an extra 2,000 jobs in the creative sector.”

“We completed a study ‘Creative West: The Creative Sector in the Western Region’, the first study of its kind conducted in Ireland and it showed that there are 4,779 creative businesses operating in the Western Region, directly employing over 11,000 people or 3% of all employment in the region. This generates an annual turnover of €534m and directly contributes €270m to the Gross Value Added of the regional economy. It is therefore a major economic contributor to the region that we believe can be grown significantly, even in these difficult economic times,” she added.

The creative sector refers to those businesses which rely most on human creativity to generate economic value, ranging from TV production, music, theatre, architecture, graphic design to the running of art galleries.

Ms. Grehan concluded, “The Western Region is perfectly positioned for further expansion within the sector as the region, by virtue of its natural beauty and quality of life, has inspired a culture of creativity. We believe the region can continue to attract creative people from all over the world who, from their home in the West, can feed the increasing world appetite for design, music, film, digital media and the arts.”

The Galway Art Trail takes place in the following galleries in Galway:

126 ArtistRun Gallery | Ard Bia at Nimmo’s | Art Essence | Artisan | Artspace Studios | Bold Art Gallery | Cava Spanish Restaurant & Tapas Bar | Engage Art Studio | Galway Arts Centre | Galway Bay Hotel | Geata na Cathrach Building | Herrick Art Gallery | Judy Greene’s Pottery | Mustard Restaurant | Norman Villa Gallery | NUI Galway | NUIG Library | Orla Murray Financial Centre | Providence Market Kitchen | Radisson | Sheridan’s on the Dock | St Nicholas Collegiate Church | The G Hotel | The Kenny Gallery | Town Hall Theatre | White Room Gallery

 

Conair Ealaíne na Gaillimhe chun aird a tharraingt ar an ‘Iarthar Cruthaitheach’

D’fhógair Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) go bhfuil sé chun urraíocht a dhéanamh ar “An tIarthar Cruthaitheach – Conair Ealaíne na Gaillimhe”, a bheidh ar siúl i nGaillimh le linn Fhéile Rás Farraige Volvo ón 23 Bealtaine go dtí an 6 Meitheamh. Tá an WDC ag déanamh urraíochta ar an tionscnamh mar chuid dá chuid iarrachtaí aird a tharraingt ar an ‘Iarthar Cruthaitheach’ mar mhol Éireannach do thionscail chruthaitheacha.

De réir Joanne Grehan, “Léiríonn an taighde is déanaí a rinneamar ar an ‘Iarthar Cruthaitheach’, mar a thugaimid air, go bhfuil Réigiún an Iarthair mar mhol Éireannach do thionscail chruthaitheacha anois. De réir comparáidí idirnáisiúnta, tá ar chumas Réigiún an Iarthair suas le 2,000 post breise a chruthú sa tionscal cruthaitheach.”

“Rinneamar an staidéar ‘Creative West: The Creative Sector in the Western Region’, an chéad staidéar riamh den chineál seo a rinneadh in Éirinn, agus léirigh sé go bhfuil 4,779 gnóthas cruthaitheach ag gníomhú i Réigiún an Iarthair, ag fostú breis agus 11,000 duine nó 3% de na fostaithe uile sa réigiún. Gineann an earnáil seo láimhdeachas bliantúil de €534m agus cuireann sí €270m go díreach le hOll-Bhreisluach an gheilleagair réigiúnaigh. Mar sin, cuireann sí go mór le geilleagar an réigiúin agus creidimid gur féidir a hionchur a mhéadú go suntasach, fiú amháin le linn an mheathlaithe gheilleagraigh reatha,” a dúirt sí freisin.

Baineann an earnáil chruthaitheach leis na gnóthais sin a bhíonn ag brath ar chruthaitheacht daoine chun luach eacnamaíoch a chruthú, idir léiriú teilifíse, ceol, drámaíocht, ailtireacht, dearadh grafach agus reáchtáil dánlann.

Mar fhocal scoir, dúirt an tUasal Grehan, “Tá Réigiún an Iarthair réidh le haghaidh forbartha breise san earnáil seo, mar tá cultúr cruthaitheachta spreagtha ag áilleacht nádúrtha agus cáilíocht beatha an réigiúin cheana féin. Creidimid gur féidir leis an réigiún daoine cruthaitheacha ó áiteanna ar fud an domhain a mhealladh go leanúnach, agus go mbeidh na daoine sin in ann freastal ar spéis mhéadaitheach an domhain i ndearadh, i gceol, i scannáin, sna meáin dhigiteacha agus sna healaíona óna mbailte san Iarthar.”

Beidh Conair Ealaíne na Gaillimhe ar siúl sna dánlanna seo a leanas i nGaillimh:

126 Artist-Run Gallery/Ard Bia ag Nimmo’s/Art Essence/Artisan/Stiúideonna Artspace/Dánlann Bold Art/Bialann agus Beár Tapas Spáinneach Cava/Stiúideo Ealaíne Engage/Lárionad Ealaíon na Gaillimhe/Óstán Chuan na Gaillimhe/Foirgneamh Gheata na Cathrach/Dánlann Herrick/Judy Greene’s Pottery/Bialann Mustard/Dánlann /Norman Villa/OÉ Gaillimh/Leabharlann OÉ Gaillimh/Lárionad Airgeadais Orla Murray/Providence Market Kitchen/Radisson/Sheridan’s on the Dock/Séipéal Coláisteach San Niocláis/The G Hotel/Dánlann Kenny/Amharclann Halla an Bhaile/Dánlann White Room