Irish upload record smashed

10,140 images of Volvo Ocean Race Festival available to the world

Over ten thousand images of the Galway Volvo Ocean Festival have been uploaded onto the pix.ie website, smashing the previous record and making images of the Ireland’s biggest ever tourism event available to a worldwide audience. The image upload was an initiative of the Western Development Commission (WDC) and photo website pix.ie to highlight the Western Region internationally, which according WDC study called “Creative West: The Creative Sector in the Western Region”, showed that on top of the existing 11,000 jobs in the creative sector, a further 2,000 jobs can be created in the creative industries in the region.

Commenting on the event, Joanne Grehan, Regional Development Executive of the WDC, said, “We’re thrilled with the response from everyone, from kids of five to 85, who have been uploading their photos showing the Western Region and Galway in particular, in such a positive light. Overnight, following huge media support, we managed to have more than 2,000 images uploaded and this morning’s total now stands at 10,140 pictures. “I recommend that anyone who wants to see sheer joy should log on to the www.pix.ie website to see such happy, positive images of people enjoying themselves.

Fáilte Ireland figures indicate that over half a million visitors came to Galway for the event, so for the other millions who couldn’t make it, they can share some of the craic online. The WDC takes every opportunity to promote the Western Region as a great place to live, work and do business and we have done this again during was the largest gathering of people in the region during the entire year. Our highly successful LookWest.ie campaign has identified a very significant number of highly skilled individuals who would love the opportunity to move west and we want the largest number of people around the world to know it.”

The image uploads are part of a WDC sponsored competition which is open to is open to all, where all you have to do is to upload photos taken during the Galway Volvo Ocean Race Festival onto http://pix.ie/go/lookwest. The competition will remain open until next Thursday, the 11th of June, to allow time for everyone to upload their photos and be in with a chance of winning prizes that include top of the range digital cameras to a total value of €1,500.

 

An churiarracht Éireannach maidir le huaslódáil briste

10,140 íomhá d’Fhéile Rás Farraige Volvo ar fáil don domhan

Úaslódáladh níos mó ná deich míle íomhá d’Fhéile Rás Farraige Volvo na Gaillimhe chuig láithreán gréasáin pix.ie, ag briseadh na curiarrachta roimhe seo agus ag cur íomhánna den imeacht turasóireachta is mó riamh in Éirinn ar fáil do lucht féachana ar fud an domhain.

Ba thionscnamh de chuid Choimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) i gcomhar leis an láithreán gréasáin grianghraf pix.ie é an iarracht seo chun grianghraif a uaslódáil, d’fhonn aird idirnáisiúnta a tharraingt ar Réigiún an Iarthair. De réir staidéar a rinne an WDC, “Creative West: The Creative Sector in the Western Region”, féadfar 2,000 post breise a chruthú i dtionscail chruthaitheacha sa réigiún, i dteannta an 11,000 post san earnáil chruthaitheach atá ann cheana féin.

Agus í ag labhairt faoin imeacht, dúirt, Joanne Grehan, Feidhmeannach Forbartha Réigiúnaí an WDC, “Bhí áthas an domhain orainn faoin bhfreagairt a fuaireamar ó gach aon duine, ó pháistí cúig bliana go 85 bliain, a rinne grianghraif a uaslódáil chun Réigiún an Iarthair, agus Gaillimh ach go háirithe, a thaispeáint ar bhealach chomh dearfach sin. Thar oíche, le tacaíocht ollmhór ó na meáin, rinneadh níos mó ná 2,000 íomhá a uaslódáil, agus ar maidin, tá 10,140 pictiúr san iomlán uaslódáilte.

“Molaim d’aon duine ar bhreá leis nó léi amharc ar fhíor áthas logáil isteach ar láithreán gréasáin www.pix.ie chun féachaint ar na grianghraif áthasacha, dearfacha de dhaoine ag baint sult as an imeacht. Dar le Fáilte Éireann, thug níos mó ná leath mhilliún cuairteoir cuairt ar an nGaillimh le haghaidh na himeachta, agus anois, is féidir leis na milliúin eile nach raibh in ann teacht páirt a ghlacadh sa chraic ar líne. Déanann an WDC gach iarracht Réigiún an Iarthair a chur chun cinn mar áit iontach le maireachtáil, le hoibriú agus le gnó a dhéanamh ann, agus rinneamar é sin arís fad agus a bhí an slua is mó i mbliana bailithe le chéile sa réigiún. Trí mheán ár bhfeachtais thar a bheith rathúil LookWest.ie, aithníodh líon suntasach daoine ard oilte ar bhreá leo bogadh chuig an iarthar agus teastaíonn uainn go dtuigfidh an líon is mó daoine is féidir ar fud an domhain é sin.

Tá uaslódáil na n-íomhánna ina cuid de chomórtas urraithe ag an WDC atá oscailte do chách. Ní gá ach grianghraif a tógadh le linn Fhéile Rás Farraige Volvo a uaslódáil chuig http://pix.ie/go/lookwest. Beidh an comórtas oscailte go dtí Déardaoin seo chugainn, an 11ú Meitheamh, chun deis a thabhairt do gach duine a gcuid grianghraf a uaslódáil agus duaiseanna a bhuachan, lena n-áirítear ceamaraí digiteacha den chéad scoth de luach iomlán €1,500.