LookWest.ie ar an ngearrliosta do dhá Dhuais Golden Spider

Cuireadh láithreán gréasáin Choimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) LookWest.ie ar an ngearrliosta in dhá chatagóir duaise sna Duaiseanna bliantúla Golden Spider. Tá LookWest.ie ag croílár fheachtas an WDC chun fiontair agus daoine a mhealladh chuig Réigiún an Iarthair.

“Tá LookWest.ie ar an saol le trí bliana anois, agus gach bliain tá méadú suntasach tagtha ar líon na ndaoine a úsáideann an láithreán gréasáin chun iad a chabhrú lena gcuid pleananna chun bogadh go dtí Réigiún an Iarthair. Go dtí seo, tá sa bhreis agus 400,000 duine tar éis cuairt a thabhairt ar an láithreán. Mar sin, tá sé mar aitheantas iontach ar an ról tábhachtach a bhíonn ag an láithreán maidir le cabhrú le daoine agus le gnóthaí a bhíonn ag smaoineamh ar bhogadh a bheith ar an ngearrliosta in dhá chatagóir,” arsa Joanne Grehan, Feidhmeannach Forbartha Réigiúnaí leis an WDC.

Leag feachtas 2008 LookWest.ie a reáchtáladh i gcomhpháirtíocht le húdaráis áitiúla an réigiúin béim ar sheacht gcuideachta Éireannacha dhúchasacha, idir ghnóthaí beaga agus meánmhéide agus chuideachtaí ilnáisiúnta, atá suite i Réigiún an Iarthair. Léiríonn a dtaithí gur féidir le cuideachtaí nua agus cuideachtaí atá ag dul i méid in earnálacha cosúil le feistí míochaine, cógaisíocht, déantúsaíocht bunaithe ar dhearadh, agus teicneolaíocht iad féin a bhunú i Réigiún an Iarthair agus a ngnó a fhorbairt go rathúil ann.

Soláthraíonn LookWest.ie faisnéis agus leagann sé béim ar na tairbhí i gceist d’fhostóirí agus d’fhostaithe nuair a bhogtar go dtí Réigiún an Iarthair; ina measc siúd tá an infhaighteacht de lucht oibre ardoilte, timpeallacht ghnó anmhealltach agus cáilíocht fheabhsaithe beatha, níos lú tráchta agus costas maireachtála níos ísle.

Tá LookWest.ie ar an ngearrliosta sa chatagóir An Láithreán Gréasáin Pobail & Carthanachta is Fearr agus sa chatagóir An Láithreán Gréasáin is Fearr in earnáil RSheirbhísí an Rialtais.

Fógrófar na buaiteoirí ag an searmanas bronnta duaiseanna ar Déardaoin, an 20 Samhain, in Óstán Burlington, Baile Átha Cliath.

Tugann Duaiseanna Golden Spider 2008 eircom aitheantas do dhaoine agus eagraíochtaí Éireannacha a dhéanann sáréachtaí ar líne agus ceiliúrann siad rath mheáin Idirlín agus dhigiteacha na hÉireann. Beidh buaiteoirí na nduaiseanna roghnaithe ag painéal saineolaithe a chuimsíonn ceannairí tionscail, tráchtála, meáin chumarsáide agus daoine ón earnáil acadúil. Déanann an painéal iontrálacha a mheas i gcoinne raon leathan critéar lena náirítear inneachar, struchtúr agus nascleanúint, dearadh amhairc, feidhmiúlacht, idirghníomhaíocht agus eispéireas iomlán an úsáideora.

CrÌoch