LookWest.ie to showcase Galway and Volvo Ocean Race in Nationwide Exhibition Tour

The Western Development Commission (WDC) and Let’s Do It Galway have announced that the exhibition of photographs from the LookWest.ie & Pix.ie Volvo Ocean Race Festival photo competition will go on a tour of sailing clubs and shopping centres throughout Ireland from now until December 12th. The nationwide tour of the exhibition follows its success when it was held recently in Galway.

 Joanne Grehan of the WDC said, “There was great public interest in seeing the photographs when they were exhibited in Galway, and because of that, we are now giving the opportunity to a national audience to see Galway and sailing at their best. The photographs show Galway in a fantastic light and the sailing clubs and shopping centres around the country jumped at the opportunity of hosting the exhibition.”

 Tour dates:

 • November 3 –               Poolbeg Yacht Club
 • November 4 –               Malahide Yacht Club
 • November 6 – 9           CHQ, George’s Dock, Dublin
 • November 10 –             Royal St George Yacht Club
 • November 11 –              Howth Yacht Club
 • November 12 –              National Yacht Club
 • November 13 – 18       Dun Laoghaire Shopping Centre
 • November 19 – 22        Mahon Point Shopping Centre
 • November 25 – Dec 1 Killarney Outlet Centre
 • December 4 –                  Tralee Bay Sailing Club
 • December 12 –                Lough Ree Sailing Club

 During the Galway Volvo Ocean Race Festival Let’s Do It Galway together with the Western Development Commission (WDC) and photo sharing website Pix.ie held an innovative photo competition which saw 17,000 images of all of the colour and action of the two week event uploaded to Pix.ie.

 The exhibition features the best 100 photographs which were judged to have captured the spirit and atmosphere of the Galway Volvo Ocean Race Festival last May-June when 650,000 people visited Galway to welcome the Volvo Ocean Race and enjoy over 100 free events over a two week period.

 Ms Grehan added, “Now that we are bringing the exhibition on a tour of Ireland, more people can have the chance to experience the two weeks of glorious sunshine when Galway played host to Ireland’s largest sporting event in June.

 The photos cover everything from the opening ceremony, the boats and the air show, to the entertainment, excitement and fun of the race village. The photos really capture the city, its people and its visitors, and anyone with 10 or 15 minutes to spare at some stage over the next month should pop in to have a look. It’s a great way to remember the fantastic festival in June and to remind ourselves of what Galway achieved by hosting it.”

 While this touring exhibition features the top 100 pictures, there are thousands of others that are also well worth a look at http://pix.ie/go/lookwest.

 The photo competition and exhibition were sponsored by The Western Development Commission (WDC) as part of its work to highlight the ‘Creative West’ as the Western Region rapidly becomes Ireland’s hub for the creative industries.

LookWest.ie chun Gaillimh agus Rás Farraige Volvo a léiriú i dTaispeántas Taistil Náisiúnta

D’fhógair Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) agus Let’s Do It Galway go gcuirfear an taispeántas de ghrianghraif a iontráladh i gcomórtas grianghraf Rás Farraige Volvo LookWest.ie & Pix.ie ar taispeáint i gclubanna seoltóireachta agus i lárionaid siopadóireachta ar fud na hÉireann go dtí an 12 Nollaig. Rinneadh cinneadh an taispeántas a thabhairt ar thuras náisiúnta toisc an spéis a bhí ann nuair a reáchtáladh é i nGaillimh le deireanas.

Dúirt Joanne Grehan a oibríonn leis an WDC, “Bhí spéis mhór ag an bpobal sna grianghraif nuair a cuireadh ar taispeáint i nGaillimh iad, agus mar thoradh air sin, táimid ag tabhairt deise do lucht féachana náisiúnta féachaint ar ghrianghraif den scoth de Ghaillimh agus de sheoltóireacht. Tugann na grianghraif léargas iontach ar Ghaillimh agus bhí na clubanna seoltóireachta agus lárionaid siopadóireachta ar fud na tíre thar a bheith sásta an taispeántas a óstáil.”

Dátaí an turais:

Samhain 3 – Club Luamhaireachta an Phoill Bhig

Samhain 4 -Club Luamhaireachta Mhullach Íde

Samhain 6 – 9 CHQ, Duga Sheoirse, BÁC

Samhain 10 Club Luamhaireachta Ríoga San Seoirse

Samhain 11 Club Luamhaireachta Bhinn Éadair

Samhain 12 An Club Luamhaireachta Náisiúnta

Samhain 13 – 18 Lárionad Siopadóireachta Dhún Laoghaire

Samhain 19 – 22 Lárionad Siopadóireachta Rinn Mhachan

Samhain 25 – Dec 1 Lárionad Asraonta Chill Airne

Nollaig 4 Club Seoltóireachta Bhá Thrá Lí

Nollaig 12 Club Seoltóireachta Loch Rí

I rith Fhéile Rás Farraige Volvo na Gaillimhe, reáchtáil Let’s Do It Galway agus Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC), comórtas grianghraf nuálaíoch i gcomhar leis an láithreán gréasáin um ghrianghraif a chomhroinnt, Pix.ie. Mar thoradh ar an gcomórtas sin, uaslódáladh 17,000 grianghraf chuig Pix.ie ina léirítear gníomhaíochtaí ildaite uile na hócáide coicís i bhfad.

Sa taispeántas, tá an 100 grianghraf is fearr a léiríonn spiorad agus atmaisféar Fhéile Rás Farraige Volvo a reáchtáladh i nGaillimh i mí na Bealtaine – mí an Mheithimh seo caite, nuair a thug 650,000 duine cuairt ar Ghaillimh chun fáilte a chur roimh Rás Farraige Volvo agus chun taitneamh a bhaint as breis agus 100 ócáid saor in aisce a cuireadh ar fáil le linn na coicíse.

Dúirt an tUasal Grehan freisin, “Anois, tá an taispeántas ag dul ar turas timpeall na hÉireann chun cur ar chumas breis daoine léargas a fháil ar an gcoicís ghrianmhar, iontach i mí an Mheithimh nuair a d’óstáil an Ghaillimh an ócáid spóirt is mó in Éirinn.

Baineann na grianghraif le gach gné den fhéile: an searmanas oscailte, na báid agus an seó aeir, agus siamsaíocht, corraitheacht agus spraoi shráidbhaile an ráis. Tugann na grianghraif léargas iontach ar an gcathair, ar na daoine a chónaíonn inti, agus ar na cuairteoirí, agus ba chóir d’aon duine le 10 nó 15 nóiméad le spáráil sa mhí amach romhainn bualadh isteach chun féachaint orthu. Is bealach maith é chun cuimhneamh ar an bhféile iontach i mí an Mheithimh agus chun cur i gcuimhne dúinn féin an méid a bhain an Ghaillimh amach nuair a d’éirigh léi ócáid den sórt seo a óstáil.”

Cé go mbeidh na 100 grianghraf is fearr le feiceáil sa taispeántas atá ar turas, tá na mílte grianghraf iontach eile ar fáil ar http://pix.ie/go/lookwest .

Rinne Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) urraíocht ar an gcomórtas agus ar an taispeántas grianghraf mar chuid dá iarrachtaí aird a tharraingt ar an ‘Iarthar Cruthaitheach’, mar tá Réigiún an Iarthair ag teacht chun cinn go tapa mar mhol Éireannach do thionscail chruthaitheacha.