New WDC Initiative to Grow Exports to US while Retaining Talent in Western Region.

The Western Development Commission (WDC) has launched a new initiative as part of its LookWest.ie programme to help enterprises export their products and services to the Greater Philadelphia and Mid-Atlantic Region in the United States (US). The initiative will help business owners and entrepreneurs from the West to exploit opportunities for expansion in the potentially lucrative US market while retaining the talent and employment in the region. It is also expected that the initiative will see increased employment as a result of the growth in exports.

Details of the initiative were outlined recently to an audience of business owners and entrepreneurs from the Western Region at a workshop held in association with The Innovation Centre at IT Sligo.

Joanne Grehan of the WDC said: “The programme has a two-fold approach; firstly, assisting companies expand into the US market and, secondly, promoting the Western Region as a location for enterprise to companies in the US who wish to expand their operations internationally. The WDC is working closely with the noted Philadelphia-based accounting firm Maguire Hegarty LLC who have specific expertise in this area.

They will act in an ambassadorial role for the WDC by building links between companies in the Greater Philadelphia Area and the Western Region.

She added: “Maguire Hegarty specialises in assisting companies wishing to explore the United States as part of their business plan. Their expertise includes tax management, accounting and management consultancy. Paul Maguire and Liam Hegarty outlined to the audience how Irish companies can tap into the US as a market for their products or as a source of investment”.

Ms Grehan explained that the new initiative is part of the WDC’s ongoing programme of developing and nurturing relationships with the Irish Diaspora with the aim of increasing inward investment into the Western Region. “The Irish Diaspora is a valuable asset to the Western Region and we want to strengthen links between highly successful expatriates and the innovative businesses and projects operating in the Western Region”, she said.

Ms Grehan concluded: “We plan to organise another workshop over the coming months to inform businesses about the opportunities that exist.

Businesses that are already established in the Irish market who wish to find out more about the initiative can find further details closer to the time on www.lookwest.ie

 Ends

For further information please contact:
Joanne Grehan, Western Development Commission, 086 856 5802 or
Angela Bane, Bane Mullarkey, 087 286 5217

 

Tionscnamh nua WDC chun Onnmhairí chuig SAM a mhéadú fad is a Choinneofar Daoine le Buanna i Réigiún an Iarthair.

Sheol Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) tionscnamh nua mar chuid dá chlár LookWest.ie chun cabhrú le fiontair a dtáirgí agus a seirbhísí a onnmhairiú chuig Mórcheantar Philadelphia agus Réigiún an Atlantaigh Láir i Stáit Aontaithe Mheiriceá (SAM). Cabhróidh an tionscnamh le húinéirí gnó agus le fiontraithe ón Iarthar leas a bhaint as deiseanna leathnú chuig margadh luachmhar SAM fad is a choinneofar buanna agus fostaíocht sa réigiún. Tá súil ag an WDC freisin go mbeidh an tionscnamh ina chúis le fostaíocht mhéadaithe mar thoradh ar an mborradh a thiocfaidh faoi onnmhairiú.

Le deireanas, míníodh mionsonraí an tionscnaimh do lucht féachana d’úinéirí gnó agus d’fhiontraithe ó Réigiún an Iarthair, ag ceardlann a tionóladh i gcomhar le hIonad Nuálaíochta IT Shligigh.

Dúirt Joanne Grehan de chuid an WDC: “Tá dhá chuspóir ag an gclár; sa chéad dul síos, cabhróidh sé le cuideachtaí leathnú chuig margadh SAM, agus sa dara dul síos, cuirfidh sé Réigiún an Iarthair chun cinn mar láthair fiontraíochta do chuideachtaí i SAM ar bhreá leo a n oibríochtaí a leathnú go hidirnáisiúnta. Tá an WDC ag obair go dlúth leis an ngnólacht cuntasaíochta cáiliúil Maguire Hegarty LLC atá bunaithe i Philadelphia agus a bhfuil saineolas sonrach acu ar an réimse seo. Gníomhóidh siad mar ambasadóir don WDC trí naisc a chruthú idir cuideachtaí i Mórcheantar Philadelphia agus cuideachtaí i Réigiún an Iarthair.”

Dúirt sí freisin: “Tá Maguire Hegarty dírithe ar chúnamh a thabhairt do chuideachtaí ar bhreá leo gníomhú sna Stáit Aontaithe mar chuid dá bpleananna gnó. Tá saineolas acu ar bhainistíocht cánach, ar chuntasaíocht agus ar shainchomhairleoireacht bainistíochta, i measc eile. Mhínigh Paul Maguire agus Liam Hegarty don lucht féachana an dóigh ar féidir le cuideachtaí Éireannacha SAM a fhorbairt mar mhargadh dá dtáirgí nó mar fhoinse infheistíochta”.

Mhínigh Ms Grehan go bhfuil an tionscnamh nua mar chuid de chlár leanúnach WDC um chaidreamh a fhorbairt agus a chothú le Diaspóra na hÉireann d’fhonn infheistíocht isteach i Réigiún an Iarthair a mhéadú. “Is sócmhainn luachmhar do Réigiún an Iarthair é Diaspóra na hÉireann agus teastaíonn uainn naisc a chruthú idir eisimircigh rathúla agus na gnóthais agus na tionscadail nuálaíocha atá ag feidhmiú i Réigiún an Iarthair,” a dúirt sí.

Mar fhocal scoir dúirt Ms Grehan: “Tá sé beartaithe againn ceardlann eile a reáchtáil sna míonna amach romhainn chun gnóthais a chur ar an eolas faoi na deiseanna atá ar fáil.

Féadfaidh gnóthais atá bunaithe i margadh na hÉireann agus ar bhreá leo tuilleadh eolais a fháil faoin tionscnamh mionsonraí breise a fháil ar www.lookwest.ie  níos giorra don ócáid.

Críoch

Déan teagmháil leis na daoine seo a leanas le haghaidh tuilleadh eolais:

Joanne Grehan, Coimisiún Forbartha an Iarthair, 086 856 5802 nó
Angela Bane, Bane Mullarkey, 087 286 5217